Thursday, October 13, 2016

نقد پاتریشیا هیل کالینز به نهاد علم


در ادامه مطالب مرتبط با «فمینیسم و علم» در این پست اشاره‌ای مختصر به دیدگاه پاتریشیا هیل کالینز می‌کنم. او از جمله فمینیست‌هایی است که نسبت به نهاد علم نقدهای تند و تیزتری دارد. در ادامه مختصری از نقدهای او را می‌خوانید:

از آنجایی که نهادهای علم و ساختارهای نهاد علمی توسط مردان سفید پوست طبقه متوسط اداره می‌شود، تمام آنچه که دانش محسوب می‌شود و روش‌های تایید آن در اختیار این گروه است که در نتیجه این امر شاهد بوده‌ایم که آنچه زنان سیاه‌پوست به عنوان دانش مطرح می‌کنند یا هیچ‌وقت مورد توجه قرار نگرفته و یا مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. زیرا مجاری رسمی برای تولید و تعیین اعتبار دانش در اختیار مردان سفیدپوست متمول بوده است. زنان سیاه‌پوست از روش‌های دیگری تلاش کرده‌اند دانش، درک خود از جهان یا تجربیاتشان را بیان کنند مثلا از طریق موسیقی و آواز، صحبت‌های عادی روزمره و… زیرا در نهادهای رسمی جایی پیدا نمی‌کنند.

نهاد دانشگاه پیگیر منافع مردهای سفید پوست متمول است اما این بدان معنا نیست که اعضای دانشگاه خواه رؤسا یا اساتید، همه مردهای سفید پوست باشند. امکان دارد زنان و مردان سیاه پوست یا زنان سفید پوست هم استاد دانشگاه باشند و ممکن است اعضای دانشگاه، انسان‌های خوب و مخالف نژادپرستی و تبعیض باشند اما در نهایت نهاد دانشگاه به شکلی پروژه‌های علمی و تحقیقاتی را تعریف می‌کند که منافع مردان ثروتمند سفید پوست را پیگیری کند. در نهاد دانشگاه معمولا برای اینکه چیزی بخشی از دانش علمی محسوب شود باید مورد تایید مردان سفیدپوست متمول که دارای ملیت آمریکا یا شهروند دولت آمریکا هستند قرار بگیرد.

با توجه به اینکه زنان و مردان سیاه‌پوست به طور سنتی در جامعه آمریکا از  تحصیل و کارهای دولتی محروم بوده‌اند، روش‌های کسب دانشی که داشته‌اند بسیار متفاوت بوده است. به عنوان مثال وقتی در اجتماع خودشان می‌خواستند مطمئن شوند یک ادعا در رابطه با دانش صحیح است یا غلط روش‌های متفاوتی با دانشگاه‌های فعلی داشته‌اند. زنان سیاه‌پوستی که امروزه وارد دانشگاه می‌شوند تحت فشار هستند چرا که باید باورهای نهاد دانشگاه که منافع مردان سفیدپوست را نمایندگی می‌کند بازتولید کنند و حتی  اگر بخواهند به حرف زنان سیاه‌پوستی که خارج از محیط آکادمیک هستند توجه کنند ممکن است مورد شک واقع شوند.

زنان سیاه پوست به واسطه تجارب تاریخی خود به تجربه زیسته شان اهمیت می‌دادند و دانش خود را به صورت شفاهی منتقل می‌کردند و در واقع به جای اینکه با یکدیگر بحث کنند تا به دیدگاه‌های بهتر در بحث ها دست یابند که در فلسفه و علم مدنظر است بیشتر با دیالوگ و مشارکت با یکدیگر صحبت می‌کنند و از تجارب همدیگر آگاه می‌شوند که در مقابل روشی قرار می‌گیرد که فرد در تنهایی خود فکر می‌کند و به نتایجی می‌رسد و آنها را چاپ می‌کند و بعد فرد دیگری آن را نقد می‌کند تا در این صورت حقیقت کشف شود. روش زنان سیاه‌پوست نوعی مشارکت و باهم بودن را طلب می‌کند که دیالوگ آن رقابتی و مجادله ای نیست بلکه حالت هم‌افزایی دارد.

برای مطالعه بیشتر

Toward an Afrocentric Feminist Epistemology

Black Feminist Thought in the Matrix of Domination


پست آخر.

اوراق شعر ما را بگذار تا بسوزند لب های باز ما را بگذار تا بدوزند بگذار خون ببارد از روی سینه ما روزی شکفته گردد گلهای کينه ما